Vaše osobne podatke prikuplja i obrađuje Tommy d.o.o. u svrhu izvlačenja dobitnika u nagradnoj igri „Tommy i Mastercard Vas vode na ljetovanje za 2019. godinu“. Priređivač osobne podatke neće davati trećim osobama, osim onima koji sudjeluju u provođenju/organiziranju nagradne igre, javnom bilježniku i administratoru web stranice. Priređivač će osobne podatke o sudionicima nagradne igre čuvati 120 dana od dana završetka nagradne igre, osim osobnih podataka za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika, koji će se čuvati 4 godine. Iznimno, duži rok čuvanja moguć je u slučaju sudskih i dr. pravnih postupaka, u kojem slučaju je rok čuvanja do pravomoćnog okončanja istih. Sudionici imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje, ograničenje obrade, te prenosivost, a više informacija možete naći u našoj Politici privatnosti.


Your personal information is collected and processed by Tommy d.o.o. for the purpose of election process of the winner in the prize game "Tommy and Mastercard will take you on vacation for 2019". The personal data provider will not give to third parties other than those who participate in the performance / organization of the prize game, the notary public and the website administrator. The Organizer will keep the personal information about the participants of the prize game for 120 days from the day of the end of the prize game, except for the personal information for the announcement of the prize winner and the personal data entered in the winner's legal official Record, which will be kept for 4 years. Exceptionally, a longer period of retention is possible in the case of legal and other legal proceedings, in which case the period of retention until their final expiration is final. Participants have the right to access their personal information, their correction, deletion, processing limitation, and portability, and more information can be found in our Privacy Policy.